Kunder

Vi hjælper vand- og varmeselskaber med at skabe ny forretningsværdi gennem intelligent, datadrevet automatisering.

Fundamentet herfor er sago•fonto® platformen, hvor et centralt DataWareHouse forenkler adgangen til virksomhedens data. Datasamlingen åbner samtidig nye muligheder for fleksibel integration af data, uanset herkomst – og dermed et opgraderet afsæt for dataanalyser.

Blandt gevinsterne er nye indsigter i effektiviseringspotentialet og adgang til at opbygge egne best-practice regler for forsyningsdrift. 

Sikre og Ansvarlige Spiloplevelser

Casinoer uden ROFUS åbner døren for sikre og ansvarlige spiloplevelser – https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/casino-uden-rofus-og-bedste-spil-uden-om-rofus-for-danskerne-news-329222. Uden tvangsbegrænsninger har spillere mulighed for at nyde deres favoritspil uden at bekymre

Læs mere

Sådan hjælper sago·fonto® platformen hovedstaden med at holde varmen

For de fleste forsyningsselskaber lyder 54 kilometer rør ikke af meget. Men når de rør løber under Danmarks travle hovedstad og forsyner langt over 1 million mennesker med fjernvarme, lyder det måske af lidt mere. Mellem 20 og 30 pct af Danmarks samlede forbrug af fjernvarme løber gennem rørene, der tilhører Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Det vigtige overblik over rørenes placering ligger på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

Direkte adgang til data gør dagligdagen lettere i Odder

Et samlet overblik over ledningerne til vand og fjernvarme gør dagligdagen lettere for de ansatte i både administration og drift hos Odder Forsyningsselskab – og for samarbejdspartnerne. Selskabet, der står for varmeværkets og vandværkets produktion og distribution til kunderne i Odder Kommune, har samlet alle oplysninger om ledningsnettene på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

Dataoverblik giver gennemsigtige og bæredygtige beslutninger

For BlueKolding blev forrige sommers ophedede debat om overløb og udledninger af spildevand til vandmiljøet den direkte anledning til at investere i en mere præcis overvågning af selskabets overløbsbygværker. Projektet BlueOverview skal sikre måling, indsamling og visualisering af data omkring overløb. Det giver gennemsigtighed for både BlueKolding og for selskabets kunder og samarbejdspartnere. Og det betyder klogere og mere bæredygtige investeringer.

Læs mere

Dataoverblik giver Ishøj Forsyning smartere drift og klogere udvikling

Hos Ishøj Forsyning er digitalisering både et redskab til en mere effektiv daglig drift og til strategisk velfunderede anlægsinvesteringer. Eller som forsyningschef Henrik Lemée udtrykker det: ”Planlæg smart for at ha’ det rart”. Det kræver dels integration af data fra mange forskellige kilder, dels konstant udvikling af det fundament, digitaliseringen hviler på. Derfor har Henrik Lemée valgt at basere forsyningens digitalisering på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

TVIS fik værdifuldt dataoverblik fra første dag

Cirka 60.000 forbrugere, virksomheder og institutioner holder varmen takket være TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab. Derfor er det vigtigt for selskabet at have et totalt og samlet overblik over alle detaljer i de 123 km rør, som transporterer fjernvarmen ud til ni lokale forsyningsselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle samt Gårslev Gartneri og Vejle Sygehus. Overblikket har TVIS fået med ARTOGIS’ sago·fonto® platform, og det sparer tid og minimerer risici.

Læs mere

Dataoverblik styrker forsyningssikkerheden i Videbæk

Hos Videbæk Energiforsyning, der leverer både varme, vand og el, har direktør Jan Grarup og hans medarbejdere altid direkte adgang til en opdateret oversigt over hele ledningsnettet. De tekniske oplysninger bliver vist på selskabets sago·fonto® platform, der giver et brugervenligt overblik og gør både fejlfinding og vedligeholdelse mere effektiv.

Læs mere

Sikre og Ansvarlige Spiloplevelser

Casinoer uden ROFUS åbner døren for sikre og ansvarlige spiloplevelser – https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/casino-uden-rofus-og-bedste-spil-uden-om-rofus-for-danskerne-news-329222. Uden tvangsbegrænsninger har spillere mulighed for at nyde deres favoritspil uden at bekymre

Læs mere

Sådan hjælper sago·fonto® platformen hovedstaden med at holde varmen

For de fleste forsyningsselskaber lyder 54 kilometer rør ikke af meget. Men når de rør løber under Danmarks travle hovedstad og forsyner langt over 1 million mennesker med fjernvarme, lyder det måske af lidt mere. Mellem 20 og 30 pct af Danmarks samlede forbrug af fjernvarme løber gennem rørene, der tilhører Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Det vigtige overblik over rørenes placering ligger på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

Direkte adgang til data gør dagligdagen lettere i Odder

Et samlet overblik over ledningerne til vand og fjernvarme gør dagligdagen lettere for de ansatte i både administration og drift hos Odder Forsyningsselskab – og for samarbejdspartnerne. Selskabet, der står for varmeværkets og vandværkets produktion og distribution til kunderne i Odder Kommune, har samlet alle oplysninger om ledningsnettene på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

Dataoverblik giver gennemsigtige og bæredygtige beslutninger

For BlueKolding blev forrige sommers ophedede debat om overløb og udledninger af spildevand til vandmiljøet den direkte anledning til at investere i en mere præcis overvågning af selskabets overløbsbygværker. Projektet BlueOverview skal sikre måling, indsamling og visualisering af data omkring overløb. Det giver gennemsigtighed for både BlueKolding og for selskabets kunder og samarbejdspartnere. Og det betyder klogere og mere bæredygtige investeringer.

Læs mere

Dataoverblik giver Ishøj Forsyning smartere drift og klogere udvikling

Hos Ishøj Forsyning er digitalisering både et redskab til en mere effektiv daglig drift og til strategisk velfunderede anlægsinvesteringer. Eller som forsyningschef Henrik Lemée udtrykker det: ”Planlæg smart for at ha’ det rart”. Det kræver dels integration af data fra mange forskellige kilder, dels konstant udvikling af det fundament, digitaliseringen hviler på. Derfor har Henrik Lemée valgt at basere forsyningens digitalisering på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Læs mere

TVIS fik værdifuldt dataoverblik fra første dag

Cirka 60.000 forbrugere, virksomheder og institutioner holder varmen takket være TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab. Derfor er det vigtigt for selskabet at have et totalt og samlet overblik over alle detaljer i de 123 km rør, som transporterer fjernvarmen ud til ni lokale forsyningsselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle samt Gårslev Gartneri og Vejle Sygehus. Overblikket har TVIS fået med ARTOGIS’ sago·fonto® platform, og det sparer tid og minimerer risici.

Læs mere

Dataoverblik styrker forsyningssikkerheden i Videbæk

Hos Videbæk Energiforsyning, der leverer både varme, vand og el, har direktør Jan Grarup og hans medarbejdere altid direkte adgang til en opdateret oversigt over hele ledningsnettet. De tekniske oplysninger bliver vist på selskabets sago·fonto® platform, der giver et brugervenligt overblik og gør både fejlfinding og vedligeholdelse mere effektiv.

Læs mere