Open Source

Den strategiske beslutning om at overgå til en fuld open source-baseret forretningsmodel, og dermed platform, er en meget vigtig milepæl i ARTOGIS’ historie.

På daværende tidspunkt var det en kompleks beslutning, idet konsekvensen ubetinget var, at vi ville lide et stort kompetencetab, og at vores kunder nødvendigvis måtte igennem et platformsskifte ligesom vi skulle egenfinansiere en meget stor investering i udviklingen af en ny platform.

Men i realiteten traf beslutningen faktisk sig selv! Hele baggrunden herfor er opsummeret i

 • Globale trends  
 • Markant forøget kundeværdi  
 • QGIS – verdens største open source-projekt  
 • Vores løfte


I dag er vi stolte over, at det er lykkedes så flot. Vi er også taknemmelige over, at så mange kunder fulgte med, og migrerede til sago•fonto® platformen, der leverer en del flere værdiskabende løsninger, nye brugervenlige faciliteter og ikke mindst langt bedre svartider og betydeligt forøget driftsstabilitet.

Globale trends

 • Al kildekode er tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere, til fortsat udvikling.
 • Det skaber en agil samarbejdsform, hvor mange uafhængige verden over yder et koordineret bidrag. 

 • Storskala-projekter og globalt udbredte systemer er baseret på open source (fx QGIS, PostgreSQL, Wikipedia, Umbraco, WordPress og Joomla).
 • Sikkerhed defineres kun undtagelsesvist i applikationslaget (det sker bedst på lavere niveauer i it-infrastrukturen (netværk, operativsystem, database, services etc.). 

 • EU og offentlige myndigheder støtter open source-initiativer (fx FIWARE og OS2).
 • Digitaliseringsstyrelsen: ”Open source giver større uafhængighed af de store it-leverandører, mere fleksibilitet og er ofte billigere – i nogle tilfælde helt gratis.”
 • Estland: Førende i EU inden for offentlig digitalisering – open source bærer udviklingen.
 • Bulgarien: Ny lovgivning fastslår, at al software specielt udviklet til det offentlige skal være open source. Gode kræfter herhjemme arbejder i øvrigt for samme grundprincip (bl.a. OS2). 

Markant forøget kundeværdi

Open source er godt købmandsskab, når der skal anskaffes nye it-løsninger.

Det har bl.a. de danske kommuner allerede erkendt. Det er stærkt medvirkende til, at Danmark er internationalt anerkendt for at være helt fremme i digitaliseringen af den offentlige sektor. Her er det bl.a. spændende at følge OS2-sammenslutningens arbejde for at udbrede open source-løsninger i de danske kommuner.

 • Basissoftware med gratis licenser og uden vedligeholdsafgifter.
 • Stærk skalerbarhed grundet højtydende (og gratis) basissoftware.
 • Ingen fortløbende afgifter til forældet software, der ikke længere udvikles.
 • sago•fonto® platformens site-licensiering (koncernniveau) understøtter øget anvendelsesudbredelse, jf. vores løfte.
 • Længere teknologisk levetid, qua højere teknologisk bagud-kompatibilitet og sjældnere software-generationsskift end kommercielle platforme.
 • Reel konkurrence; mange aktører (vs. kun 1-2 på kommercielle platforme).
 • Effektiv system- og dataintegration; konfiguration frem for programmering. Besparelsespotentialet er 30-70 % på systemintegration og datahåndtering.
 • Gratis udvikler-licenser giver billigere udvikling og lavere priser. 

 • Fællesejet grundplatform.
 • Fælles udviklings- og innovationsprojekter.
 • Administrator- og brugeradgang til alle platformsniveauer.
 • Lettere adgang til fondsfinansiering.
 • Bedre muligheder for crowdfunding; ikke kun i form af økonomiske tilskud, men også teknologiske bidrag. 

 • Lavere leverandør-binding giver større konkurrenceudsættelse.
 • Styrket konkurrenceevne = Øget innovation = Større eksportpotentiale.
 • Lettere, mere fleksibel system- og dataintegration: Open source-løsninger bidrager til at nedbryde siloer, og øger datas frie bevægelighed og tilgængelighed.

  Se bl.a. DTU-rapporten Lad vand og data strømme.

 • Fri og åben kildekode betyder, at alle verden over kan bidrage til fortsat nyudvikling og vedligehold.
 • Agile, nytænkende globale udvikler-netværk tiltrækker; de mange kompetencer i spil leverer løsninger på meget højt teknologisk niveau – og alle vil gerne!
 • Det giver grobund for deleøkonomi og samskabelse. Flere aktører betyder større idérigdom og styrket innovation.
 • Høj migrationsevne (qua omkostningseffektivitet, agilitet og innovationshøjde) på tværs af virksomheder, lande og kontinenter giver større eksportpotentiale for it-platforme og tilhørende løsninger. 

QGIS – verdens største open source-projekt

Vi har valgt QGIS som strategisk desktop GIS-værktøj i samspillet med sago•fonto® GIS produktlinjen.

QGIS er verdens mest udbredte open source-projekt, og er funktionelt på højde med alle kommercielle desktop GIS-værktøjer – på en del punkter endda betydeligt foran, bl.a. i anvendelsen af åbne dataformater. Og så er QGIS gratis og kan frit downloades fra nettet.

Det interessante er måden, QGIS udvikles og fornyes på:

 • Udviklingen styres af en Styregruppe (PSC, Project Steering Committee).

 • Indsatsen til videreudvikling, vedligehold og fejlretning leveres af enkeltpersoner og organisationer verden over.

 • Ny funktionalitet, nye komponenter og fejlrettelse uddelegeres af Styregruppen (eller delprojektansvarlige).

 • Alle kan på egen hånd og ukoordineret udvikle nye QGIS-plugins, som supplerer kernefunktionaliteten, og stilles til rådighed via en plugin-manager i QGIS.

 • Udvikling af ny funktionalitet til QGIS ”kernen” tager ofte udgangspunkt i de mest benyttede plugins.

 • Da udviklingen styres af brugerinput/-efterspørgsel, er der en nøjere sammenhæng mellem behov og tilbudt ny funktionalitet og typisk en meget hurtigere responstid.

 • Udviklingen sker via frivillig indsats samt via donationer og sponsorater.

Der er mere information om QGIS på www.qgis.org, hvor det også er muligt at involvere sig i den fortsatte udvikling og test af QGIS globalt. Bemærk også den danske brugerklub (www.qgis.dk), hvori indmelding anbefales.

Skulle jeres virksomhed ønske at bidrage med sponsorater, bakker vi naturligvis op herom på det varmeste. ARTOGIS har af samme årsag været global sponsor på sølvniveau i en årrække.

ARTOGIS_mennesker og data_mac screen

Vores løfte

Vi har valgt at bygge sago•fonto® platformen på globalt udbredte open source-teknologier, ud fra ønsket om at skabe maksimal værdi for vores kunder. Dette er en naturgiven følge af de globale trends og en markant forøget kundeværdi, som open source-platforme faciliterer.

Ambitionen er, at sago•fonto® platformen skal frigives som open source på GitHub. Det vil medføre, at vores kunder og nære samarbejdspartnere kan få gratis adgang til den fulde kildekode inkl. en omfattende dokumentation.

Denne åbenhed øger potentialet for deleøkonomi, samskabelse og innovation. Åbenheden letter også vores ambition om at indgå partnerskaber, der kan øge platformens værdi for vores kunder. Endelig giver det vores kunder en ekstra tryghed, idet andre aktører kan supplere med nye funktioner og løsninger – forudsat naturligvis, at disse aktører også bekender sig til samme open source-filosofi og til at udvikle efter fælles principper og standarder.

Da sago•fonto® platformen vil blive frigivet under den restriktive AGPL-licens, skal alle ”afledte værker” også frigives som open source, ligeledes under en AGPL-licens. Det bliver en fremtidssikring af stor værdi for vores kunder, idet AGPL-licensen juridisk dermed forhindrer konkurrenter m.fl. i at foretage en fremtidig ”closing” af platformen eller delelementer herpå.

Vi har investeret et betydeligt millionbeløb i udviklingen af sago•fonto® platformens GIS- og DI-produktlinjer. På trods heraf er det fortsat vores strategiske ambition at frigive disse produktlinjer som open source AGPL-licens på GitHub.

Frigivelsen vil ske, når markedet er modent hertil. Det definerer vi som værende tilfældet, når en gruppe af udviklingsorienterede kunder og samarbejdspartnere har forpligtet sig strategisk på at implementere en fælles open source-model til gavn for energi- og forsyningssektoren, og herunder til at bidrage til at drive en udvikling i open source.