Vores historie

ARTOGIS blev stiftet den 1. september 2001 som forhandler af Esri GIS-teknologier. Op igennem 0’erne udviklede og leverede vi en lang række brugervenlige GIS-løsninger til amter, kommuner og energi- og forsyningsselskaber, hvoraf flere af løsningerne blev de-facto standard i GIS-anvendelsen i disse virksomheder.​

I december 2015 traf vi fire skelsættende, strategiske beslutninger om at:

1.

Forlade Esri-platformen

Beslutningen skyldtes hyppige, enøjede og kommercielt drevne teknologiskift (uden reel værdi for kunder og partnere) og stadig mere opskruede priser (uden bund i innovation og nyskabelser til gavn for kunderne). Det blev alt for dyrt at udvikle og drive fremtidens løsninger.

2.

Gennemføre et 100 % teknologi-skifte

Vi gik dermed all-in på at skabe en ny platform, baseret på globalt udbredte open source-teknologier.

3.

Skabe et bredere forretningsgrundlag

Det var oplagt at integrere anvendelsen af GIS med teknologier inden for Big Data, Internet-of-Things og Business Intelligence/Analytics. Vi gav den nye platform navnet sago•fonto®, der betyder ”visdomskilde”.

4.

Gentænke vores forretningsmodel

Belært af de dyrekøbte erfaringer med Esri, især vores store egenfinansierede investeringer i produktudvikling samt deraf følgende udgiftsforøgelser uden værdi for kunderne, besluttede vi at drive virksomheden på open source-basis. Dermed gøres vores samlede udviklingsarbejde frit tilgængeligt for kunder og nære samarbejdspartnere.

Allerede i foråret 2017 var sago•fonto® GIS-produktlinjen produktionsklar, og vores trofaste kunder begyndte at forlade Esri platformen til fordel for sago•fonto® GIS, der leverer højere driftsstabilitet og langt bedre svartider! Mange traf samtidig det naturlige valg at overgå til QGIS og PostgreSQL/PostGIS (ligeledes open source- produkter) som fremtidigt værktøjsgrundlag for ledningsregistrering, projektering, GIS-analyser m.m.

De strategiske beslutninger, et vellykket udviklingsarbejde og integration af de nye teknologi-felter og ikke mindst open source-filosofien var den direkte årsag til, at vi fandt sammen med Assens Forsyning m.fl. i det MUDP-støttede fyrtårnsprojekt HEPWAT. Tidligt på sommeren 2018 var de første udviklingsresultater klar til afprøvning, og de første kunder tegnede Innovations- og Referencekundeaftaler herom.

HEPWAT-projektet blev fra vores side planmæssigt afsluttet i foråret 2019, hvor vi samtidig frigav vores udviklingsarbejde som open source.