Platform

Effektiv forsyningsdrift kræver og skaber meget store datamængder, der lagres i og udstilles fra mange, meget forskellige systemer og datakilder.

Det giver udfordringer med forskellige lagringsprincipper, uafklarede ejerforhold og utilstrækkelige adgangsforhold. Der ses problematikker med login på mange forskellige portaler, dashboards med begrænset funktionalitet og utilstrækkelige muligheder for dataudtræk.

Dataanalyser med kombination af data fra forskellige datakilder er næsten altid forbundet med store vanskeligheder, ligesom effektiv datavalidering er en specialistdisciplin.

Med sago•fonto® platformen får du styr på ”datatropperne”

  • Du får overblik, ny viden og bedre beslutningsgrundlag, da det er let at kombinere og analysere data på tværs af alle slags datakilder.

  • Du skaber ny værdi gennem let deling af data på tværs i organisationen.

  • Du sikrer forsyningssikkerhed og bæredygtighed gennem opdateret teknisk dokumentation (udstyr, firmware, styringsbeskrivelser etc.).

  • Du tilvejebringer intelligent automatisering ved selv at opsætte datadrevne regler for alarmering og advisering, der skaber grobund for ny effektivisering.

sago•fonto® platformen er en avanceret data- og integrationsplatform. Navnet betyder visdomskilde, hvilket understreger vores ambition om, at platformen skal levere dataskabt værdi for vores kunder.

Funktioner og moduler samles i naturligt sammenhørende produktlinjer, som gør det muligt at sammensætte en løsning, der passer til netop jeres behov. Dermed får I ikke udgifter til faciliteter, som I alligevel ikke anvender.

sago•fonto® platformen er en avanceret data- og integrationsplatform. Navnet betyder visdomskilde, hvilket understreger vores ambition om, at platformen skal levere dataskabt værdi for vores kunder.

Produktlinjer

sago•fonto® platformen er modulært opbygget, og specielt designet til at levere dataskabt værdi for vores kunder.

Platformen er en stor samling af fleksible digitale ”byggeklodser”, der kan anvendes på mange forskellige måder til opbygning og drift af brugervenlige, visuelle IT-løsninger.

Funktioner og moduler samles i naturligt sammenhørende produktlinjer, som gør det muligt at sammensætte en løsning, der passer til netop jeres behov. Dermed får I ikke udgifter til faciliteter, som I alligevel ikke anvender.

Aktuelt består sago•fonto® platformen af produktlinjerne DataIntegrator, DataPower, DataWareHouse og GIS.

Produktlinjen sikrer effektiv håndtering af gigantiske datamængder, der transporteres, valideres og lagres centralt på hurtig og sikker vis.

DataRobots giver realtidsnær adgang til vidt forskellige datakilder (clouds, plc’er, virksomheds-systemer og -databaser, sensorer, services etc.). Uanset struktur kan data læses, og transporteres videre til lagring i DataWareHouse.

DataRobots kan desuden sættes op til forskellige former for dataoptimering, fx aggregering, konsolidering, frasortering eller specifik datavalidering on-the-fly. Dertil kan udføres formateringer, tilretning og avancerede beregninger, så data gøres direkte anvendelige for andre systemer til visning eller yderligere forædling og håndtering.

DataRobots frigives som open source. Kildekode, algoritmer og dokumentation er dermed let tilgængelig og gratis at genbruge for vores kunder og nære samarbejdspartnere i nyudvikling af faciliteter til sago•fonto® platformen.

Både DataIntegrator og DataWareHouse kan fint fungere sammen med jeres eksisterende GIS- og BI-systemer.

Forsyningerne råder over meget store datamængder, der er gemt i mange, vidt forskellige steder.

Ved at samle data i DataWareHouse kan de kombineres på tværs af datakilder på nye måder. Det giver jer et styrket overblik og nye indsigter, der skaber ny værdi.

DataPower giver jer brugervenlig mulighed for selv at praktisere en innovativ tilgang i jeres kontinuerlige automatisering og effektivisering – gennem forøget og optimeret egenudnyttelse af data.

I skaber intelligent automatisering ved selv at opsætte digitale regler for, hvordan der ift. virksomhedens drift (i bred forstand) skal alarmeres, adviseres og styres/reguleres m.m. Reglerne baseres på ”hændelser” i data, og analyser på tværs af datakilder.

Dermed opbygges et ”intelligent software-toplag”, som dokumenterer jeres egen ”best practice” om forsyningsdrift. Tænk fx på Excel, hvor der kan opbygges avancerede formler og dataanalyser på data af vidt forskellig karakter. Ambitionen med DataPower er præcis den samme!

Undersøgelser viser, at den globale datamængde fordobles ca. hvert andet år. Dét kræver nye, højtydende og skalerbare teknologier, og det er DataWareHouse (DWH) netop specielt designet til at levere.

DWH holder styr på data fra forsyningens mange vidt forskellige datakilder, der serviceres af DataRobots i DataIntegrator. Selv gigantiske datamængder lagres centralt og effektivt. Al datahåndtering er naturligvis omgivet af en effektiv sikkerhedsstyring og adgangskontrol.

Det giver grundlag for en åben og brugervenlig slutbrugeradgang – og DWH fungerer også som dataforsyningsenhed til andre visualiserings- og udstillingssystemer.

Både DWH og DataIntegrator kan fint fungere sammen med jeres eksisterende GIS- og BI-systemer.

Produktlinjen er optimeret til geografisk visualisering af data fra DataWareHouse. 

Der er tale om en større samling af standardprodukter, bl.a. QGIS-plugins, KortKigger og Editor, samt en lang række extensions (funktionsudvidelser), fx Administrator, BlueIdea (integration), ControlCenter (SCADA), Driftsledelse (D&V), LER 2.0-Robot, Lukkelister, Mobile og OplandOnline.

Der er naturligvis alle de kendte WebGIS-funktioner til rådighed, såsom forskellige former for navigation, kort- og temavælger, konfigurerbare supersøgninger, links til eksterne datakilder, import/eksport af data, brugervenlig udvælgelse af data o.m.a.

De avancerede, digitale byggeklodser giver mulighed for konfigurationen, publicering, drift og løbende tilpasning af fleksible og endog særdeles avancerede WebGIS-løsninger, og det vel at mærke uden programmering.