Serviceydelser

Det er et kardinalpunkt for os at levere et højt serviceniveau, der sikrer vores kunder det største mulige udbytte af investeringen i sago•fonto® platformen.

Derfor arbejder vi kontinuerligt og systematisk med at forbedre vores serviceydelser; lige fra den grundlæggende installation og opsætning over implementeringsprojektet til at sikre vores kunder en let og hurtig adgang til hotline og effektiv driftsbistand i den daglige anvendelse.

Lige nu tester vi en funktion, der gør, at hvis der opstår et brud på en vandledning, så får vi automatisk besked om, hvor vi skal lukke for vandet. Samtidig sender systemet, også automatisk, en SMS til de kunder, der er berørt af bruddet. Det betyder, at vi kan koncentrere os om at udbedre fejlen, hvilket igen er med til at øge forsyningssikkerheden.

Jan Grarup
Videbæk Energiforsyning

Vi er specialister i indsamling, lagring, konvertering og forædling af data, især geodata og automationsdata.

Til implementeringsprojekter har vi udviklet en procesmodel med tilhørende værktøjer, der sikrer, at ingen data går tabt i konverteringen fra eksisterende systemer.

I forlængelse af datakonverteringen kan der gennemføres avancerede analyser af datakvaliteten. De kan følges op af automatiseret databehandling, der forbedrer datakvaliteten.

Konverteringen kan også vise potentiale for datastrukturændringer, der kan udvide anvendelsesmulighederne eller styrke brugeroplevelsen. Her er det oplagt at sætte ind med opgradering af datamodellerne.

sago•fonto® løsningerne kan hostes i vores hosting-miljø, der drives af en professionel hosting-partner.

Det indebærer en række fordele, idet I lejer alle de fornødne faciliteter til løsningernes driftsafvikling, herunder it-kapacitet, drift af den underliggende basissoftware og det løbende softwarevedligehold.

Udover stor brugervenlighed og øget tilgængelighed kan der opnås stordriftsfordele, fordi initialinvesteringer i hardware, driftsfaciliteter m.m. elimineres. Det er især interessant for mindre virksomheder, men også for virksomheder, der ønsker at overlade det samlede drift- og supportansvar til en samarbejdspartner.

Løsningerne kan altid siden hen flyttes til jeres eget it-miljø, der enten etableres internt hos jer eller som en del af vores eller tredjeparts hosting-miljø. Det er aktuelt, når mange forskellig-artede systemer og datakilder skal integreres.

Alle vores kunder er ligestillet, og nyder godt af vores høje serviceniveau, når der er behov for hjælp i den daglige anvendelse af og drifts- og vedligeholdsindsatser på it-løsningerne.

Det gælder, uanset om det kan klares med et hurtigt råd over telefonen, fjernopkobling med eller uden instruktion, eller der er brug for et konsulentbesøg.

Jeres virksomhed får en fast konsulent eller supportteam tilknyttet, som I kan kontakte direkte via alle gængse kanaler inden for normal arbejdstid.

Dermed sikres I kvalificeret support fra første kontakt; af medarbejdere, der kender jeres systemer til bunds.

Vi installerer og konfigurerer både den nødvendige basissoftware og selve sago•fonto® platformen.

Alt dokumenteres i en driftsmanual, hvis formål er at sikre en effektiv og stabil drift af jeres QGIS og sago•fonto® løsninger.

Driftsmanualen vedligeholdes løbende i takt med levering af driftsindsatser. Alle parter involveret i drift og vedligehold af it-miljøet inkl. det samlede QGIS og sago•fonto® miljø medvirker dermed til at sikre en høj driftskvalitet.

Vellykket integration af data fra forskellige portaler, systemer og online-målinger øger potentialet for datadrevet værdiskabelse. Data høstet i jeres virksomhed bør naturligvis  være jeres ejendom, hvortil der er fri og ubesværet adgang.

Sådan er det desværre sjældent! Tilgængeligheden til data reduceres ofte af helt eller delvist aflukkede systemer, der kan være forsynet med krav om betaling for dataudtræk. Tilgangen til mange vidt forskellige datakilder varierer i teknologisk kompleksitet, ligesom datastrukturer ofte ikke er korrekt dokumenteret og ensrettet på tværs af virksomheden (fx plc-registeranvendelser). Fænomenerne forværres af, at mange systemer løser for snævre problemstillinger.

Konsekvensen er et siloorienteret systemlandskab med mange forskellige logins, hvorved potentialet for at bringe data sammen i et nyt lys ikke udnyttes. Det er en digital udfordring med strategisk tyngde!

Det løser sago•fonto® platformen ved at agere som en data-logistikcentral, der sikrer, at data flyder frit på tværs af systemer og interessenter. Dermed bliver DataWareHouse virksomhedens naturlige datamæssige samlingspunkt.

Vi har mange års erfaring med skræddersyede workshops for mindre brugergrupper.

Undervisningen målrettes deltagernes specifikke behov, fx it-administratorer, superbrugere og slutbrugere, og indrettes i videst mulige omfang efter deltagernes forudsætninger.

Undervisningsmaterialet tager afsæt i en række standardskabeloner, som tilpasses behovet. Eksempelvis gennemføres opgaverne typisk på kundens egne data, hvilket giver en mere intuitiv oplevelse af de nye it-løsningers funktionalitet.

For små hold kan den enkelte workshop tilrettelægges som sidemandsoplæring, hvilket giver en ekstra anledning til erfaringsudveksling m.m.

Vi tilbyder især undervisning i QGIS og sago•fonto® platformens drift og funktionalitet, men hvis du har interesser inden for nogle af de open source-teknologier, vi bygger på, kan vi måske også hjælpe.