Styr på data skaber ny værdi

Verden har brug for, at vi arbejder sammen om at sikre en forsvarlig udnyttelse af alle ressourcer; menneskelige, naturlige, økonomiske OG digitale. Det kræver overblik og indsigt – og nøglen er fri og langt bedre udnyttelse af alle former for data.

Derfor arbejder vi for at bringe mennesker og data sammen om bæredygtige beslutninger.
Vi skaber det databaserede overblik, der letter hverdagen for virksomheder baseret på værdifulde aktiver, der oftest har en betydelig geografisk udstrækning. 

Vores kerneprodukt er sago•fonto® platformen

Platformen udgør fundamentet for stadig flere virksomheders strategiske digitalisering, da den gennem proaktiv dataforvaltning leverer ny forretningsmæssig værdi gennem visuelt overblik og nye indsigter.

Platformen består af fire hovedelementer, der bidrager til en styrket datadrevet automatisering og effektivisering:

DataWareHouse med tilhørende DataRobots, der sikkert og intelligent overvåger, indsamler, validerer og lagrer data fra alle slags datakilder og udstyr.

Et online GIS-overblik, der giver et komplet overblik over opland, aktiver og relevante driftsforhold etc. for alle interessenter.

Brugervenlige analyseværktøjer, der på unik vis giver let adgang til selv at udtrække og kombinere alle slags data.

Et intelligent software-toplag, der håndterer brugerdefinerede regler for visuelle alarmer og adviseringer i nærrealtid og sikrer opdateret dokumentation af alle aktiver.

sago•fonto® platformen er skabt i open source

sago•fonto® platformen er skabt i open source, og videreudvikles i nært samarbejde med vores kunder. Det letter deling af best practice og nytænkte it-løsninger og bidrager til digital kontrol og ejerskab til egne data.