Styr på data skaber ny værdi

Verden har brug for, at vi arbejder sammen om at sikre en forsvarlig udnyttelse af alle ressourcer; menneskelige, naturlige, økonomiske OG digitale. Det kræver overblik og indsigt – og nøglen er fri og langt bedre udnyttelse af alle former for data.

Derfor arbejder vi for at bringe mennesker og data sammen om bæredygtige beslutninger.
Vi skaber øget effektivitet gennem databaserede overblik og nye datadrevne indsigter; til gavn for virksomheder baseret på værdifulde aktiver, der har en betydelig geografisk udstrækning.

Vores kerneprodukt er sago•fonto® platformen

Platformen udgør fundamentet for stadig flere virksomheders strategiske digitalisering baseret på Big Data Management, da den gennem proaktiv dataforvaltning leverer ny forretningsmæssig værdi gennem visuelt overblik og nye indsigter.

Platformen består af fire hovedelementer, der bidrager til en styrket datadrevet automatisering og effektivisering:

DataWareHouse med tilhørende DataRobots, der sikkert og intelligent overvåger, indsamler, validerer og lagrer data fra alle slags datakilder og udstyr.

Et online GIS-overblik, der giver et komplet overblik over opland, aktiver og relevante driftsforhold etc. for alle interessenter.

Brugervenlige analyseværktøjer, der på unik vis giver let adgang til selv at udtrække og kombinere alle slags data.

Et intelligent software-toplag, der i nærrealtid håndterer brugerdefinerede regler for såvel generel datavalidering og dataopkvalificering som visuelle alarmer og adviseringer. Dermed sikres robuste data om alle aktiver og deres drift.

sago•fonto® platformen er skabt i open source

sago•fonto® platformen er skabt i open source, og videreudvikles i nært samarbejde med vores kunder. Det letter deling af best practice og nytænkte it-løsninger, og bidrager til digital kontrol og ejerskab til egne data.