Bestyrelsen

Lisbeth Valter
Bestyrelsesformand

Professionelt bestyrelsesmedlem og strategisk rådgiver

HA/HD

Fokusområder: Innovation Mgt., Forretningsudvikling,
SMV-vækst, Brand Mgt.

Ove Steen Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Direktør emeritus

Teknikumingeniør (kloakteknik, vandforurening)

Fokusområder: Forsyningssektor/Vandmiljø, Forretningsudvikling, Koncept- og løsningssalg

Steen Rosenstand
Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør / Medejer, Rosenstand A/S

Civilingeniør (robotteknologi)

Fokusområder: R&D/Højteknologi, Forretningsudvikling, Koncept- og løsningssalg