Danmarks største privatejede vandværk ligger i Greve sydvest for København. Her sørger 11 for ansatte for hvert år at indvinde to mio. kubikmeter vand fra 26 boringer og pumpe det ud til 13.000 husstande og virksomheder i kommunen.

Til gavn for både kunder og kolleger

En af de ansatte i Greve Vandværks driftsafdeling er maskinmester Mikkel Larsen. Han har ansvaret for at føre selskabets beslutning om at basere den fremtidige drift og udvikling på ARTOGIS’ sago•fonto® platform ud i livet. En beslutning, han ser store perspektiver i. Både for kunder og kolleger.

”Fremover kan kunderne rapportere problemer direkte ind i systemet via vores hjemmeside, og når vi har samlet alle oplysninger derinde om både ledninger, komponenter, ventiler, boringer og så videre, kan vi hurtigt danne os et overblik og handle på det. Samtidig kommer det til at aflaste de kolleger, der nu besvarer alle kundehenvendelser på telefon og mail. Det samlede overblik på sago•fonto® platformen bliver også en fordel i forbindelse med drift og vedligehold, fordi vi kan lægge forskellige lag af oplysninger oven på GIS-kortet med de grundlæggende ledningsoplysninger, og vi kan selv konfigurere alarmer ud fra forskellige kriterier. Endelig giver overblikket også et godt grundlag for udviklingen af vores systemer. Man kan sagtens drifte i andre systemer, men ikke udvikle. Det kan vi i sago•fonto® platformen,” vurderer Mikkel Larsen.

Gensidig udvikling og samling af data

Udover de drifts- og udviklingsmæssige perspektiver har hele filosofien bag sago•fonto® platformen også været en væsentlig årsag til Greve Vandværks beslutning om at investere i den, forklarer han:

”Platformen bygger på globalt udbredte Open Source-teknologier. Det betyder, at udviklingen af den er gennemsigtig, og at de nye værktøjer, der bliver udviklet, kan bruges af andre forsyninger. Når vi finansierer et stykke udviklingsarbejde, kan andre også få nytte af det, og til gengæld kan vi bruge nogle af de redskaber, andre har finansieret.”

Mere værdi og masser af muligheder

Mikkel Larsen vurderer ikke umiddelbart, at der er en økonomisk besparelse i at samle alle Greve Vandværks data på sago•fonto® platformen. Til gengæld giver det selskabet masser af nye muligheder.

”I dag betaler vi til en masse forskellige systemer, som ikke nødvendigvis kan snakke sammen. Fremover kommer vi måske til at betale lidt mere, men til gengæld er alt samlet ét sted, og dermed får vi langt større udbytte af vores investering og vores data,” siger han og fortsætter:

”sago•fonto® platformen er nytænkende, fordi der i princippet ikke er nogen begrænsninger for, hvad man kan finde på med hensyn til at lægge nye toplag på systemet. En anden fordel er, at der med ARTOGIS som samarbejdspartner er kort fra tanke til handling, hvis vi gerne vil ændre eller forbedre noget ved systemet. Jeg behøver bare at ringe, og så bliver det sat i gang med det samme.”

Udover implementeringen af sago•fonto® platformen står Greve Vandværk over for at skulle bygge et nyt vandværk og omlægge store dele af ledningsnettet i løbet af 2022.