BlueKolding har en bunden opgave i at sikre færre overløb af spildevand til vandmiljøet. Det står klart og tydeligt i Kolding Kommunes spildevandsplan, Blå Plan. Men man kan ikke løse et problem, før man kender omfanget af det, og hos BlueKolding var overvågningen af de godt 100 overløbsbygværker på selskabets i alt 2200 km kloakledninger ikke optimal.

”På nogle bygværker var der ikke installeret målere, og andre steder var udstyret forældet. Derfor besluttede vi at investere 6-8 mio. kr. i flere målere og i et system, der kan indsamle og visualisere de data, vi får ind fra målerne,” fortæller maskinmester hos BlueKolding, Jannik Egholm Jensen.

Præcise data og samlet overblik

Han er leder af projektet, der fik navnet BlueOverview, fordi det netop handler om at skabe det fulde overblik over overløbene. Overblikket er nødvendigt for at sikre kloge og bæredygtige beslutninger om, hvor man skal sætte ind for at reducere overløbene så effektivt som muligt.

Systemet, der skal indsamle, organisere og vise alle data fra de nye målere på overløbsbygværkerne er ARTOGIS’ sago·fonto® platform, og det er allerede begyndt at vise sit værd, fortæller Jannik Egholm Jensen.

”De nye målere giver os mere præcise data om, hvor overløbene sker, og hvor omfattende de er. Sago·fonto® platformen samler de data og kombinerer dem med data fra andre systemer, f.eks. GIS-data, så vi har overblikket ét sted. Det giver os et mere gennemsigtigt og nuanceret billede af, hvor problemerne er, og hvad vi kan gøre ved dem,” siger han.

Direkte besparelser og kloge investeringer

Overblikket kan blandt andet være med til at afsløre uhensigtsmæssigheder i ledningsnettet og gøre problemstillingerne mere tydelige og gennemskuelige. Dermed bliver grundlaget for investeringer i både renoveringer og nye anlæg mere kvalificeret.

”Platformen giver også direkte her-og-nu-besparelser, f.eks. når vi skal formidle oplysninger til en ekstern rådgiver eller entreprenør. Nu skal vi ikke længere indsamle data fra forskellige systemer og sende dem, men kan i stedet give et login til platformen,” forklarer Jannik Egholm Jensen.

Han har også brugt det visuelle dataoverblik til et netop overstået projektsamarbejde med en gruppe studerende fra Syddansk Universitet, som arbejdede med visualisering af data. Og så kan overblikket og sago·fonto® platformen også komme kunderne til direkte gavn, uddyber han:

”Vi kan også bruge data i forholds til de kunder, der bor udsat i forhold til oversvømmelser og overløb, så de selv får mulighed for at se og forstå de eventuelle udfordringer på deres egen grund. Det kvalificerer også vores dialog med kunderne og vil være med til at skabe større forståelse for de eventuelle udfordringer.”

Udvikling i fællesskab er vejen frem

For BlueKoldings direktør Per Holm er BlueOverview og ARTOGIS’ sago·fonto® platform vigtige brikker i selskabets strategiske puslespil.

”Vi har et spor i vores strategi, der netop handler om digitalisering, men vi er skarpt fokuserede på, at det skal give mening. Digitaliseringen skal medvirke til at løse konkrete udfordringer klogere og mere effektivt, og det må man sige, den gør her,” vurderer han.

Per Holm hæfter sig desuden ved, at sago·fonto® platformen bliver bygget i et åbent digitaliseringsnetværk, og at udviklingen af platformen og dens funktioner dermed sker i åbenhed og i fællesskab med andre spildevandsselskaber, der har samme behov som BlueKolding.

”Idéen om at flere forsyninger bidrager til at udvikle et system, som alle har gavn af, er helt indlysende rigtig. Der er ingen grund til, at vi sidder i hver vores lille pastorat og opfinder de samme dybe tallerkener,” siger Per Holm.


Læs mere her