Støtter jeres strategiske digitalisering FN’s verdensmål?

Er du og din virksomhed også fan af FN’s verdensmål? Arbejder I målrettet mod, at jeres strategiske digitalisering skal ske på en måde, så verdensmålenes understøttes bedst tænkeligt?

Den 25. september er det 5 år siden, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York. Resultatet blev som bekendt en universel og ambitiøs udviklingsdagsorden frem mod 2030.

Verdensmålene er efterhånden kendt af de fleste, uanset sektor og branche og profession. Stadig flere organisationer og virksomheder indretter deres udviklingsmål og strategier i verdensmålenes tjeneste, hvilket fortjener stor anerkendelse. 

Desværre tænker færre over, at IT og digitalisering er en undværlig ingrediens i verdensmålenes realisering. 

Prøv en stund at reflektere over, hvordan jeres virksomhed anvender IT, og hvordan jeres strategiske digitalisering tilrettelægges. Kan jeres it-systemer og deraf opnåede SDG-effektivitet på enkel og omkostningseffektiv vis migreres til gavn for virksomheder i samme eller andre brancher? Eller for den sags skyld til andre lande, hvor rammerne for anvendelse oftest er fundamentalt anderledes end i Danmark? 

Hvis du og dine kolleger fx har skabt en it-løsning, der på innovativ vis afhjælper konkrete miljø- og klimaudfordringer …

Det er oplagt at tilrettelægge jeres digitalisering, så resultaterne herfra hurtigt og let kan komme andre til gavn. Alt for ofte handler digitalisering desværre ”bare” om anskaffelse eller udvikling af mere eller mindre lukkede systemer, der indkapsler al viden (selv jeres egen!), rådata høstet i jeres virksomhed, algoritmer og beregningsresultater – og som kun kan videreudvikles af producenten selv. 

I de værste tilfælde fører det til, at den digitale kontrol over virksomheden tabes. Det sker, når de centrale digitale aktiver har fået andre ejere end virksomheden selv! Friheden til at sætte nye dagsordener er tabt, og et skifte af det digitale fundament bliver rasende dyrt, i yderste konsekvens umuligt!

I ARTOGIS er vi stolte over at få mulighed for at bidrage til, at fremtidig drift og udvikling af vores kunders virksomhed fortsat kan effektiviseres – til gavn for økonomi, forsyningssikkerhed og ikke mindst FN’s verdensmål.

Vi tror på, at fremtidens digitale forretningsmodeller bygger på open source; som den stærkeste vej til innovation og deleøkonomisk samskabelse – på tværs af virksomheder, lande og kontinenter. Derfor frigiver vi sago•fonto® platformen som ægte open source, så alle vederlagsfrit kan downloade platformen fra GitHub, og flest muligt medvirker i fællesskabet om den videre udvikling og tilvejebringelsen af nye innovative it-løsninger.

Det har stadig flere selskaber i forsyningssektoren heldigvis fået øje på værdien af. Og det gør os ekstra stolte af at være ambassadør og forkæmper for åbne systemer og frie data i forsyningssektoren.