sago•fonto® JiF frigivet

Vidste du, at jeres forsyning kan samle hovedparten af jeres driftsrelaterede IT-systemer i samme omkostningseffektive og fleksible IT-platform?

Vi har netop frigivet en spritny produktlinje på sago•fonto® platformen, nemlig Control Center (CC) der fungerer på samme måde som et SRO/SCADA system til drift af forsyningsanlæg i oplandet.

CC kan dermed stå ved siden af det nuværende system som supplement, fx til IoT-devices eller datawarehouse-formål, og om ønsket på sigt tage over fra jeres SRO/SCADA system.

Med CC får I en brugervenlig løsning til overvågning og fjernstyring af alt udstyr i oplandet. Det gælder alt fra pumpestationer over alle slags professionelt måleudstyr til prisvenlige IoT-målere.

Data samles ét og samme sted, naturligvis hjemme i jeres eget, fælles Datawarehouse. Det giver jer det bedste overblik, da alle data er let tilgængelige for alle medarbejdere på tværs af afdelinger, fx ift. planlægning og økonomiske analyser.

CC skaber også en kvalitetssikret dokumentation af jeres anlæg, udstyr, styringer, datastrømme m.m. Det er let selv at oprette nye datakilder, det kunne fx være en ny pumpestation eller et IoT-device til overløbsmonitorering. Alle datastrømme drives af fleksible og driftssikre datarobotter. Alle regler for databehandling og styring samt algoritmer er åbne, så I selv kan tilpasse disse efter jeres egne krav.

Med sago•fonto® GIS får I et visuelt overblik over driftssituationen i oplandet, og let adgang til at fjernstyre alt.

Samlet set opnår I en høj egenkontrol over opbygning, overvågning, styring og dokumentation af det samlede forsyningsanlæg i oplandet – vel at mærke i samme platform.

Hele sago•fonto® platformen er bygget på globalt udbredte open source-teknologier, hvilket giver jer gratis basislicenser og de bedst muligheder for deleøkonomisk samskabelse og innovation med andre forsyninger.

Med CC virkeliggør vi perspektiverne, som i foråret 2016 blev lagt til grund for vores deltagelse i MUDP fyrtårnsprojektet HEPWAT .

Det markerer vi ved at give den nye version af sago•fonto® platformen kaldenavnet JiF – til ære for og minde om en visionær og entreprenant person, som vi mistede alt for tidligt sidste forår.

Samtidig vil vi gerne rette en helt særlig tak til Tønder Forsyning for et fremragende samarbejde og værdifuld sparring. Ved at stille anlæg og ekspertviden til rådighed, har Tønder Forsyning gjort det muligt at realisere dette digitale paradigmeskift.

Og hertil er det værd at røbe, at vi er ved at line op til at designe 30’ernes pumpestyringer! Mere herom følger.