Så starter migreringen til LER 2.0

LER 2.0 gik i drift d. 3. januar i år - og vi har fuld gang i processen med at migrere vores kunder i den takt, de ønsker.

Selvom ingen har travlt, da sidste frist for overgang er d. 30. juni 2023, er der bred enighed om, at der ikke er nogen grund til at vente til sidste øjeblik.

I forbindelse med skiftet vil det for langt de fleste være nødvendigt at foretage ændringer i de eksisterende datamodeller for at kunne leve op til nye krav, som f.eks. at oplyse koter på ledningers knækpunkter og på komponenter, at oplyse ledningers udvendige farve og lignende.

Vi tilbyder alle en individuel planlægningsworkshop, hvor de nødvendige ændringer beskrives i detaljer, og det besluttes af hvem og hvornår ændringerne implementeres.

I en overgangsperiode besvares LER-forespørgsler fortsat via LER 1.0, mens der sideløbende produceres LER 2.0 besvarelser til intern kvalitetskontrol.