Så er vi i luften med et OS2-produkt!

Som tidligere meddelt blev vi ultimo oktober i år godkendt som OS2 partner.

Det er nu fulgt op af den første produktgodkendelse, nemlig vores sago•fonto® platform, som dermed er tilgængelig under OS2 paraplyen.

Ved hjælp af sago•fonto® platformen er det enkelt og omkostningseffektivt at skabe forbindelse til mange og forskelligartede datakilder – og herved høste en datamæssig synergi imellem traditionelt adskilte systemer.

Læs meget mere på OS2′ hjemmeside her.