Så blev ARTOGIS a/s OS2-partner

Det er en stor glæde at meddele, at vores partnerskab med det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 nu er officielt.

Dermed stilles sago•fonto® platformens open source-produktlinjer frit til rådighed for fællesskabet under de principper m.m., som er fundamentet for OS2.

Det er principper, som vi er stolte over at kunne bidrage til at folde yderligere ud – til glæde for den vand, klima, miljø og den grønne omstilling generelt.

Dermed er vejen banet for, at også kommuner og andre offentlige virksomheder på tværs af kommunegrænser og organiseringer kan etablere fælles it-løsninger på et åbent software-fundament. Anvendelsesmulighederne er utallige; alt fra Smart City-relaterede løsninger til klimatilpasning og vandmiljømonitorering, i bredeste forstand. Eksempelvis pusler mange kommuner med IoT-løsninger, og her kan sago•fonto® platformen være en aktiv medspiller i at skabe et solidt overblik over mange særdeles forskelligartede datakilder.

Som mange vil vide, er det præcis den samme filosofi om åbne og frie løsninger, som vi sammen med gode kunder arbejder ihærdigt på at lægge til grund for den fremadrettede strategiske digitalisering i forsyningssektoren. Også her er sago•fonto® platformen en vigtig medspiller, så der er også oplagte synergier i platformens anvendelse i samspillet mellem kommuner og forsyninger.

Om OS2
OS2-fællesskabet er en forening med pt. 68 offentlige medlemmer (kommuner udgør de 65) og 60 leverandør-partnere, som ønsker at understøtte åben og levere på åbne vilkår. OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig OS2s formål og Code of Conduct. Bag OS2-fællesskabet ligger en filosofi om at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Læs eventuelt mere her: https://os2.eu/side/om-os2

Om sago•fonto® platformen
sago•fonto® platformen er ARTOGIS’ avancerede it-platform til tekniske infrastruktur-virksomheder og offentlige myndigheder, som f.eks. energi- og forsyningsselskaber, kommuner og regioner samt transport- og trafikselskaber. Der er tale om en fri, åben og fleksibel it-platform, bygget med base i globalt udbredte open source-teknologier inden for bl.a. GIS / geodata, Internet-of-Things og Big Data.

Navnet ”sago•fonto” betyder visdomskilde, hvilket understreger vores ambition om, at platformen skal skabe værdi for vores kunder ved at tilvejebringe grundlaget for at træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bæredygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

sago•fonto® platformen giver vores kunder et fælles, stærkt visuelt og realtidsnært overblik over deres virksomheds fysiske virkelighed. Konkret sker det via orkestrering og sammenstilling af store datamængder og realtids datastrømme fra alverdens datakilder. Dermed tilvejebringes en visuel viden, der skaber værdi ved at være intuitiv, let tilgængelig, valideret og opdateret, samt nem at dele.