QGIS – tid til at skippe version 2.x??

Ultimo oktober 2019 blev QGIS 3.10 den nye long term release (LTR) - d.v.s. den version, som alle fejlrettelser bliver porteret tilbage til, indtil næste LTR frigives - forventeligt ver. 3.16 i oktober i år.

Dermed er version 2.x (sidste 2.x LTR var 2.18) for alvor blevet en usupporteret version, som selvfølgelig kan anvendes, så længe det giver mening, men som altså ikke modtager yderligere fejlrettelser.

Af såvel denne årsag som på grund af de mange forbedringer, der er sket i QGIS 3.x, er det vores klare anbefaling, at man sigter imod snarest belejliget at opgradere sin QGIS til version 3.10, såfremt man stadig ikke er kommet op på 3.x. Dette skal også ses i lyset af, at der ikke er licens-omkostninger forbundet hermed.

Brugerfladen er temmelig langt hen ad vejen uændret, men der er dog enkelte, væsentlige forskelle. Vi anbefaler derfor, at man indtænker f.eks. en dags konsulentbistand til en gennemgang af ændringerne for at være bedst muligt klædt på til skiftet. Og vi hjælper selvfølgelig også gerne med gennemførelsen af den egentlige opgraderingsproces.