Greve Vandværk sætter turbo på digital innovation i open source

... med sago•fonto® platformen som grundfjeld!

Aftalen indebærer, at Greve Vandværk frem mod sommeren 2021 får adgang til en række nye, digitale løsninger på sago•fonto® platformen.

I første etape etableres software-fundamentet, der omfatter alle platformens produktlinjer, suppleret med en grundopsætning af sago•fonto® GIS til den generelle dataudstilling, mobile registrering m.m.

Dernæst omlægges eksisterende driftssystemer, således at planlagt vedligehold, kundehenvendelser og diverse ad hoc-indsatser visualiseres ”just-in-time” på et levende GIS-kort.

I første udgave af D&V løsningen opsættes enkle sagsgange. På sigt får Greve Vand brugervenlige faciliteter til selv at definere reglerne for, hvordan platformen skal agere ”intelligent” i specifikke driftssituationer.

Hen over sommeren toppes op med en stærkt visuel løsning, der skal varetage den samlede SCADA-opgave ift. boringer og sektionsbrønde, herunder indhente, destillere og udstille data fra forskellige typer af dataloggere. Denne løsning bygges i nært samarbejde med WASYS A/S.

Alle data samles naturligvis i sago•fonto® DataWareHouse, hvorfra de udstilles til bl.a. den løbende driftsrapportering og brug for budgettering samt asset management i bred forstand.

Med dette som grundlag opbygges et regel-hierarki, der sikrer ”on-the-fly” notifikationer i tilfælde af driftsmæssige uregelmæssigheder. Nu kan alle informationer om aktuel driftssituation, driftsopgaver og alskens hændelser i øvrigt visualiseres online i sago•fonto® GIS – fx med en rød/orange/gul prik i kortet, der angiver indsatsprioritet. Driften får dermed et intuitivt overblik over lige netop de forhold, der kræver handling – og skal ikke trawle driftsrapporter og alarmlister igennem.

Dermed er målet for implementeringsprojektet nået: Greve Vandværk har fået ”alt i ÉN platform” – et stærkt visuelt, online-overblik over hele vandforsyningens drift og aktiviteter.


Og dermed er der leveret en digital forbrænder til det nye vandværk, der ventes at stå klar i 2022/2023. På det tidspunkt hænger der nok en 90” trykfølsom skærm i Driften, der viser et realtidsnært billede af, hvordan den samlede vandforsyningsvirksomhed ”kører” lige nu.

Greve Vandværk blev således den næste kunde i en stadig voksende kreds af forsyningsvirksomheder, der har valgt at basere deres strategiske digitalisering og innovation på sago•fonto® platformen – og dermed bidrage til at øge den deleøkonomiske samskabelse og innovation på tværs af Vandsektoren.

I partnerskabet arbejdes nemlig også på, at vandværker landet over med tiden vil få stor gavn af erfaringer og løsninger fra Greve Vandværk. Det er jo sådan, at hele basissoftware-fundamentet er ægte open source – og det gør det hurtigt og omkostningseffektivt at sprede løsningerne til andre vandværker. Det glæder vi os rigtig meget til at bidrage til.

Vi er stolte over, at valget faldt på os – og vi glæder os til at leve op til den tillid, der er vist os.


Om Greve Vandværk A.m.b.a.

Greve Vandværk er et af Danmarks største forbrugerejede vandværker.

Greve Vandværk leverer rent drikkevand til størstedelen af Greve Kommunes indbyggere.

Den forsyningsmæssige infrastruktur består aktuelt af 2 vandværker, 29 boringer, 21 km råvandsledninger og 238 km forsyningsledninger, hvilket samlet leverer 2 millioner kubikmeter frisk drikkevand pr. år.