Følg den rivende udvikling …

Siden frigivelsen af den første QGIS version i 3. generation, QGIS 3.0, i starten af 2018 er der sket en rivende udvikling. Programmet, der dengang var fuldstændig omskrevet til nyeste teknologigrundlag, har i de efterfølgende 5 frigivne versioner (3.2, 3.4, 3.6, 3.8 og 3.10) fået en række nye og meget nyttige funktioner.

Det ville være helt umuligt at omtale alle nyhederne her, og for de meget interesserede henvises til de “Visual Change Logs”, som altid følger nye versioner, f.eks. kan seneste LTR-versions (3.10) visual change log findes her. Fra denne change log kan du i øvrigt navigere til tidligere (og kommende) versioners change logs.

Vi vil her blot kort omtale 6 af de – for vores brugerskare – mest spændende og umiddelbart anvendelige nyheder fra de forgangne 3 versioner (3.6, 3.8 og 3.10) – alle 6 funktioner er selvfølgelig tilgængelige i version 3.10.

Trim/forlæng linjer (QGIS 3.6): Man kan nu – meget enkelt – forlænge en linje ret frem til snap med en “tværgående” linje på et vilkårligt andet lag, ligesom man tilsvarende enkelt kan klippe den del af en linje, som rækker ud over en tværgående linje af. Start editering på det ønskede lag, vælg “Trim/extend” værktøjet, klik på den tværgående linje, som der skal forlænges eller klippes i forhold til, og klik så på linje, der skal forlænges eller klippes.

Flet kategorier (QGIS 3.6): Hvis et lag visualiseres efter kategorier af en bestemt attribut, kan vilkårlige af disse samles i grupper, så man ikke får flere kategorier end nødvendigt. Et eksempel kunne være ikke-aktive ledninger, som f.eks. har kategorierne ‘Inaktiv’, ‘Død’ og ‘Slettet’. Normalt ville en kategorisering på disse give 3 kategorier, men for brugeren er det måske ikke afgørende om ledningen er registreret som inaktiv eller død. I sådanne tilfælde kan disse 2 kategorier grupperes og kun vis med én (fælles) signatur og ét punkt i lagpanelet.

Fortløbende tilføjelse af vertex (3.8): Knudeværktøjet kan nu tilføje ét eller mange nye vertex i starten eller slutningen af en given linje. Det betyder, at man meget enkelt kan udvide en linjes forløb i den ene eller den anden retning.

Zoom/pan til udvalgte objekter fra attributtabellen (3.8): Attributtabellen har fået tilføjet knapper, som gør det enkelt at køre ned igennem listen af udvalgte objekter (eller alle objekter for den sags skyld) og løbende zoome eller panorere til det udvalgte objekt. Altså en enkelt måde at løbe listen igennem og samtidig visuelt inspicere objekterne.

Labelhenvisninger (3.10): I forlængelse af, at man har fået mulighed for manuelt at placere og/eller flytte labels i QGIS, er det nu også muligt at opsætte en henvisningsstreg fra labelen til objektet. På den måde kan man fortsat finde ud af sammenhængen mellem objekter og labels – også selvom der er mange objekter med tilhørende labels i et område.

Vis uplacerede labels (3.10): Lidt i samme boldgade som foregående punkt kan man nu få vist de labels, som QGIS ikke kan “få plads til” i et givet målforhold og med en givet label-opsætning. Hermed kan man bedre se, hvad der ikke bliver vist (under normale omstændigheder) og enten justere den automatiske påsætning til en mere optimal visning – eller manuelt ved flytning skabe plads til manglende labels.

Som nævnt indledningsvist er dette blot et mikroskopisk udpluk af de virkelig mange ændringer og forbedringer, der er sket det seneste års tid. I skrivende stund er QGIS 3.10 nyeste LTR-version (som vi anbefaler, at man benytter), men der er allerede frigivet en version 3.12, og 3.14 er lige på trapperne! For de særligt interesserede kan man også tjekke denne præsentation med de 40 fedeste forbedringer i version 3.6-3.10.