Bestyrelsesposter for Young Water Professionals – Digital Transformation

Kunne du tænke dig en plads i bestyrelsen for ARTOGIS a/s og dermed bidrage til at digitalisere vandsektoren på et innovativt open source-fundament?

Vi arbejder for at skabe et digitalt paradigmeskift i vandsektoren, så vores kunder bliver i stand til at skabe ny værdi for fremtidens forsyning gennem datadrevet automatisering. Vi har særligt fokus på driften af forsyningsanlæg inden for vand og spildevand.

Missionen er helt enkelt at bringe mennesker og data sammen om bæredygtige beslutninger!

Fundamentet er sago•fonto® platformen; en bredspektret og skalerbar IT-platform, der integrerer og analyserer datakilder af enhver art og på brugervenlig vis udstiller resultaterne visuelt og anvendeligt.

Vi er så privilegerede, at platformens udvikling drives i tæt samspil med en kreds af udviklingsorienterede kunder. Udviklingen er (sagt på jysk) i fornuftig gænge; arkitekturen, teknologierne og en bred vifte af funktionaliteter har bevist deres værd i løsninger, der allerede er i stabil drift hos kunderne.

Vi udvikler aktuelt et intelligent software-toplag, der giver den enkelte kunde adgang til selv at implementere egen best practice gennem opsætning af en række datadrevne regler for automatisering. Det bidrager til effektivisering på flere bundlinjer.

Vi vil rigtig gerne have endnu mere inspiration til den fortsatte udvikling, og derfor vil ønsker vi at styrke bestyrelsen med to Young Water Professionals!

Måske er du den ene?


Kort om forventningerne til dig:

  • Du er overbevist om, at innovativ og åben digitalisering er et stærkt instrument i realiseringen af FN’s Verdensmål, og dermed vandsektorens målsætninger for bæredygtighed.
  • Du er stærkt inspireret af at skabe en (digital) udvikling af vandsektoren, til gavn for fællesskabet, klimaet og miljøet.
  • Du har et spændende job med opgaver nært knyttet til vandsektorens strategiske og taktiske udfordringer og dertil nok 3-5 års relevant erhvervserfaring.
  • Du er fortaler for at dele viden, erfaringer, teknologier etc. frit og åbent – og din arbejdsplads støtter dig gerne aktivt heri.
  • Du er velorienteret om potentialet i digitalisering, og har kvalificeret viden om de teknologiske muligheder inden for IT og OT.
  • Du er udadvendt og netværksorienteret, og du har tæft for både strategi og operationalisering.
  • Du kan omsætte visioner til praktiske resultater.


Kort om fordelene for dig:

Du bliver fuldgyldigt medlem af en professionel bestyrelse. Samarbejdet er en værdifuld inspirations- og sparringskilde for undertegnede og er i øvrigt både godt og uformelt.

Honoreringen er (naturligvis) ligeværdig, men langt fra fyrstelig! En bestyrelsesuddannelse kan evt. indgå. Arbejdet er omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring.

Interesseret? Så kontakt mig venligst for en uforpligtende drøftelse, hvor du også kan høre mere om udvælgelsesprocessen. Henrik Rask: hra@artogis.dk, mobil 23 39 51 61.