Dataoverblik giver gennemsigtige og bæredygtige beslutninger

For BlueKolding blev forrige sommers ophedede debat om overløb og udledninger af spildevand til vandmiljøet den direkte anledning til at investere i en mere præcis overvågning af selskabets overløbsbygværker. Projektet BlueOverview skal sikre måling, indsamling og visualisering af data omkring overløb. Det giver gennemsigtighed for både BlueKolding og for selskabets kunder og samarbejdspartnere. Og det betyder klogere og mere bæredygtige investeringer.

Dataoverblik giver Ishøj Forsyning smartere drift og klogere udvikling

Hos Ishøj Forsyning er digitalisering både et redskab til en mere effektiv daglig drift og til strategisk velfunderede anlægsinvesteringer. Eller som forsyningschef Henrik Lemée udtrykker det: ”Planlæg smart for at ha’ det rart”. Det kræver dels integration af data fra mange forskellige kilder, dels konstant udvikling af det fundament, digitaliseringen hviler på. Derfor har Henrik Lemée valgt at basere forsyningens digitalisering på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

TVIS fik værdifuldt dataoverblik fra første dag

Cirka 60.000 forbrugere, virksomheder og institutioner holder varmen takket være TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab. Derfor er det vigtigt for selskabet at have et totalt og samlet overblik over alle detaljer i de 123 km rør, som transporterer fjernvarmen ud til ni lokale forsyningsselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle samt Gårslev Gartneri og Vejle Sygehus. Overblikket har TVIS fået med ARTOGIS’ sago·fonto® platform, og det sparer tid og minimerer risici.

Dataoverblik styrker forsyningssikkerheden i Videbæk

Hos Videbæk Energiforsyning, der leverer både varme, vand og el, har direktør Jan Grarup og hans medarbejdere altid direkte adgang til en opdateret oversigt over hele ledningsnettet. De tekniske oplysninger bliver vist på selskabets sago·fonto® platform, der giver et brugervenligt overblik og gør både fejlfinding og vedligeholdelse mere effektiv.